PROTECCIÓ DE DADES

Conforme amb lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Aretex, S.A., en compliment de lo disposat al art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuarios que facilitin les seves dades personals, que aquests s’incorporaran a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos.
Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals seran tractades per parte d’ARTEX, S.A., per les següents finalitats: Enviament de comunicacions comerciales publicitàries per e-mail, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre relacionades amb productes o serveis oferts per ARETEX, S.A. Tramitar sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari. ARETEX, S.A. garanteix als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que s’anés a fer una cessió de dades personals, prèviament es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.
Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades, enviant un correu a: mkt@condor.es. Per tant, l’Usuari és responsable de la veracitat de les seves dades personals; ARETEX, S.A., no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.
ARETEX, S.A. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, conforme amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa al següent correu: mkt@condor.es o per correu postal a: ARETEX,S.A. Rial de Sa Clavella, 89 – 08350 Arenys de Mar, Barcelona, Espanya.
En tot cas, ARETEX, S.A., es reserva el dret de cancel·lar el compte d’un usuari i totes les dades connexes en cas de detectar o apreciar continguts il·lícits o perjudicials per la imatge d’ARETEX, S.A., i/o dels seus productes o terceres parts, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il·legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomenti discriminacions per raons de raça, ètnia, sexe, creences o orientació sexual.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ARETEX, S.A. és titular dels drets de Propietat Intel·lectual sobre les pàgines web, els seu disseny gràfic i codi, així com tots i cadascun dels textes, imatges, sons, animacions i videos, llevat que s’indiqui expressament una titularitat diferent.
Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de disposar d’un consentiment exprés previ i per escrit d’Aretex, s.A., llevat que s’indiqui el contrari o es permeti a la pagina web la seva descàrrega lliure, que s’haurà d’utilitzar sempre i exclusivament per al ús per al que s’han cedit. Els logotips de Cóndor són marques registrades per Aretex, S.A.

ÚS DE COOKIES

ARETEX, S.A. pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats per navegar mitjançant un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats dels usuaris durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si soles dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de cookies el servidor on es troba la web pot pot reconèixer el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos. S’utilitzen tambié per medir l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el número d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació a l’equipo. Consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actui en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï sessió com a tal en cada un dels serveis que es puguin prestar.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica les adreces IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un numero assignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el número de impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

ARETEX, S.A. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la industria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tots ells amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquest objectiu, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes d’autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter seran sempre transmesos mitjançant protocols de comunicació segura de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.