POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

Identitat: ARETEX S.A.U.
CIF: A08044182
Dir. postal: Rial de Sa Clavella, 89, ARENYS DE MAR (08350) Barcelona
Telèfon: 937959980
Correu electrònic: shop@condor.es
Sociedad Unipersonal INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA: Hoja 4.135, Folio 19, Tomo 831, Libro 360, Sec 2ª, Fecha 25/10/1954

1.INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i atorga el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per tal que les seves dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a la URL www.condor.es (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per ARETEX, S.A.U.

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAT LES DADES
Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són de caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per tal de complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ARETEX, S.A.U. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?
Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per ARETEX, S.A.U. conforme a les següents finalitats:
• Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades amb la Referència “Contacte” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través i amb la Referència “Treballi amb nosaltres” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Remetre periòdicament als Usuaris, inclòs per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari atorga el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, tret que s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Mantenir informat l’Usuari sobre les novetats d’ ARETEX, S.A.U. en els seus perfils a les Xarxes Socials, sempre que l’Usuari s’hagi fet seguidor d’ARETEX, S.A.U. en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobre ARETEX, S.A.U. a les Xarxes Socials, haurà de deixar de seguir els seus perfils.

QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ ARETEX, S.A.U.?
ARETEX, S.A.U. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:
• Dades identificatives: nom, cognoms, DNI i data de naixement
• Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon
• Dades de detalls de treball
• Dades acadèmiques i professionals

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?
El tractament de les dades de l’Usuari per part d’ARETEX, S.A.U. està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents. Per tant, l’Usuari podrà revocar només un d’ells, no afectant a la resta.

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
Les dades no es cediran a tercers, exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal. Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (inclosos franquiciats i empreses del grup a la qual pertany) ARETEX, S.A.U. i a d’altres entitats que exerceixin activitats necessàries per al compliment de les finalitats descrites, que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per a remetre-li comunicacions comercials, inclús per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, sempre que ens ho autoritzi marcant la casella habilitada per aquest efecte en els formularis del Lloc Web.

5. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’Usuari:
• Garanteix que les dades que facilita a ARETEX, S.A.U. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a ARETEX, S.A,U. o a tercers.
• Per a formar part del fitxer d’ARETEX, S.A.U. és requisit indispensable ser major de 18 anys.

6. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per les quals ARETEX, S.A.U. tracta totes les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveix, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta anirà adreçada única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment a la recepció de les mateixes. En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’ARETEX, S.A.U. pot sol·licitar la baixa del servei a las següent adreça de correu: mkt@condor.es

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT i PROTECCIÓ DE DADES
Identitat: ARETEX S.A.U.
CIF: A08044182
Dir. postal: Rial de Sa Clavella, 89, ARENYS DE MAR (08350) Barcelona
Telèfon: 937959980
Correu electrònic: shop@condor.es

7.1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i atorga el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per tal que les seves dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a la URL www.condor.es (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per ARETEX, S.A.U.

7.2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAT LES DADES
Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són de caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per tal de complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

7.3 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ARETEX, S.A.U. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?
Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per ARETEX, S.A.U. conforme a les següents finalitats:
Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades amb la Referència “Contacte” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través i amb la Referència “Treballi amb nosaltres” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Remetre periòdicament als Usuaris, inclòs per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari atorga el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, tret que s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Mantenir informat l’Usuari sobre les novetats d’ ARETEX, S.A.U.en els seus perfils a les Xarxes Socials, sempre que l’Usuari s’hagi fet seguidor d’ARETEX, S.A.U.en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobre ARETEX, S.A.U.a les Xarxes Socials, haurà de deixar de seguir els seus perfils.

7.4 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ ARETEX, S.A.U.?
ARETEX, S.A.U.tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:
– Dades identificatives: nom, cognoms, DNI i data de naixement
– Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon
– Dades de detalls de treball
– Dades acadèmiques i professionals

7.5 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?
El tractament de les dades de l’Usuari per part d’ARETEX, S.A.U. està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents. Per tant, l’Usuari podrà revocar només un d’ells, no afectant a la resta.

7.6 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
Les dades no es cediran a tercers, exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal. Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (inclosos franquiciats i empreses del grup a la qual pertany) ARETEX, S.A.U. i a d’altres entitats que exerceixin activitats necessàries per al compliment de les finalitats descrites, que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per a remetre-li comunicacions comercials, inclús per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, sempre que ens ho autoritzi marcant la casella habilitada per aquest efecte en els formularis del Lloc Web.

7.7 RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’Usuari:
Garanteix que les dades que facilita a ARETEX, S.A.U. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a ARETEX, S.A,U. o a tercers. Per a formar part del fitxer d’ARETEX, S.A.U. és requisit indispensable ser major de 18 anys.

7.8 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per les quals ARETEX, S.A.U. tracta totes les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveix, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta anirà adreçada única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment a la recepció de les mateixes. En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’ARETEX, S.A.U. pot sol·licitar la baixa del servei en el següent correu: mkt@condor.es

7.9 EXERCICI DE DRETS
L’Usuari pot enviar un escrit a ARETEX, S.A.U. amb la Referència “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic shop@condor.es, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta per:
– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si a ARETEX, S.A.U. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que foren recollides.
– Obtenir d’ARETEX, S.A.U la limitació de tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
– Reclamar davant la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es), a través de la següent adreça: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que ARETEX, S.A.U. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades.
– La informació facilitada es conservarà durant el temps en què es mantingui la relació comercial i en el cas que s’exerciti el dret a cancel·lació, oposició de les dades es mantindran en el fitxer per un període de 2 mesos, comptats a partir de la recepció de la notificació de cancel·lació o oposició, excepte en aquells casos en què, d’acord amb la legislació vigent, ARETEX, S.A.U., tingui la obligació de conservar-los per més temps.

7.10 MESURES DE SEGURETAT
ARETEX, S.A.U. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

8. MESURES DE SEGURETAT
ARETEX, S.A.U. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.
En tot cas, ARETEX, S.A., es reserva el dret de cancel·lar el compte d’un usuari i totes les dades connexes en cas de detectar o apreciar continguts il·lícits o perjudicials per la imatge d’ARETEX, S.A., i/o dels seus productes o terceres parts, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il·legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomenti discriminacions per raons de raça, ètnia, sexe, creences o orientació sexual.
9 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
ARETEX, S.A. és titular dels drets de Propietat Intel·lectual sobre les pàgines web, els seu disseny gràfic i codi, així com tots i cadascun dels textes, imatges, sons, animacions i videos, llevat que s’indiqui expressament una titularitat diferent.
Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de disposar d’un consentiment exprés previ i per escrit d’Aretex, s.A., llevat que s’indiqui el contrari o es permeti a la pagina web la seva descàrrega lliure, que s’haurà d’utilitzar sempre i exclusivament per al ús per al que s’han cedit. Els logotips de Cóndor són marques registrades per Aretex, S.A.

ÚS DE COOKIES
ARETEX, S.A. pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats per navegar mitjançant un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats dels usuaris durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si soles dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de cookies el servidor on es troba la web pot pot reconèixer el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos. S’utilitzen tambié per medir l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el número d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació a l’equipo. Consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actui en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï sessió com a tal en cada un dels serveis que es puguin prestar.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica les adreces IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un numero assignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el número de impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

ARETEX, S.A. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la industria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tots ells amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquest objectiu, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes d’autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter seran sempre transmesos mitjançant protocols de comunicació segura de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.