Compromís

Cóndor-CND és una marca compromesa amb el benestar de les persones i el món que ens rodeja.
La nostra voluntat és la d’actuar de forma sostenible en tots els nostres àmbits d’influència, tant interns com externs.

Responsabilitat Social Corporativa

Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa que actuen en matèria de sostenibilitat, compromís ambiental, compromís per la qualitat i seguretat de las peces, matèria laboral, i compromís de col·laboració amb la societat en el àmbit de l’acció social.

Respecte pel medi ambient

Totes les activitats de Cóndor es realitzen de la manera més respectuosa amb el medi ambient, utilitzant matèries naturals i complint totes les normatives europees, afavorint la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible dels recursos naturals.

A Cóndor som conscients de que el nostre planta necessita una transició ràpida cap una economia verda, baixa en carboni i inclusiva pel que portem a terme iniciatives de millora mediambiental col·laborant amb centres d’investigació com Aitex, Fitex, Inédit en projectes que ajudin a minimitzar l’impacte mediambiental al llarg de tot el cicle de vida dels productes.

Compromís social

El nostre compromís social es concreta en el desenvolupament d’activitats de patrocini i acció social, realitzades per l’organització o canalitzades mitjançant la col·laboració amb organitzacions socials com Intermón Oxfam, Cáritas, Fundación Vicente Ferrer, Fundación Arrels,… per ajudar a aquelles persones més necessitades i sobre tot als nens.Algunes de les entitats amb les que col·laborem.