Aretex, S.A. membre del Consorci de I+D
Aretex, S.A. (Cóndor) és membre del Consorci de I+D, format per 7 empreses que cobreixen tota la cadena de valor tèxtil, des del procés de filatura, passant per la teixidura, acabat i confecció, i amb el recolzament de 2 Centres d’Investigació (AITEX i FITEX) L’objectiu tècnic principal del Projecte és el desenvolupament de nous productes d’indumentària, en especial productes que “toquen la pell”, orientats a: • Major confort en totes les seves dimensions • Menor manteniment (durabilitat, rentat i planxat) • Respectuosos amb el medi ambient En la recerca d’innovació amb nous materials s’ha realitzat estudis de biofibres i fibres sintètiques per al seu ús en contacte amb la pell. Els materials se seleccionaran en funció de les seves propietats beneficioses per a la pell, la seva facilitat de filatura i la seva agressivitat de cara al medi ambient. Per a més informació: www.confortcare.es